8. Plzeňský den karcinomu prsu 25. 9. 2018


8. Plzeňský den karcinomu prsu

dne 25. 9. 2018, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Definitivní program:
8.00 – 9.00 příjezd účastníků
9.00 – 9.10 Úvodní slovo (MUDr. Václav Šimánek, PhD., ředitel FN v Plzni, Prof. MUDr. Jindřich Fínek PhD. MHA)

I. Blok: Diagnostika: 9.10 – 10.35,
Předsedající: Kinkor Z., Ferda J., Šubrt I.

1. Skálová A.: Neagresivní triple negativní karcinomy(20 min)
2. Kinkor Z.: Bazaloidní karcinom prsu – solidní varianta adenoidně cystického karcinomu?(15 min)
3. Šubrt I. a kol.: Aktuální doporučení pro BRCA a další genetické testování(15 min)
4. Ferda J., Ferdová E., Baxa J., Zedníková I., Fínek J., Hes O.: Role PET/MR ve stagingu karcinomu prsu(20 min)
5. Diskuze(15 min)

Coffee break 10.35 – 11.00

II. Blok: Lokální léčba - chirurgie a radioterapie: 11.00 – 12.10
Předsedající: Zedníková I., Mergancová J., Svoboda T.

1. Zedníková I., Doležal, Zoubková, Hlaváčková, Zahradníková, Svoboda: Úloha chirurga v diagnostice karcinomu prsu(20 min)
2. Mergancová J.: Chirurgická léčba u velmi mladých žen a v profylaxi u BRCA pozitivity(20 min)
3. Svoboda T. a kol.: Radioterapie prsu, kde není karcinom(15 min)
4. Diskuze(15 min)

Oběd 12.10 – 13.00

III.Blok: Systémová léčba: 13.00 – 15.00
Předsedající: Bielčiková Z., Tesařová P., Fínek J.

1. Bielčiková Z., Petruželka L.: Imunoterapie u karcinomu prsu(20 min)
2. Brančíková D., Protivánková M., Bednaříková M.: Význam BRCA mutace v léčbě nemocných s karcinomem prsu(20 min)
3. Tesařová P.: Možnosti personalizované léčby u časného karcinomu prsu(20 min)
4. Fínek J.: CDK4/6 inhibitory v léčbě mBC, HER2- nádorů(15 min)
5. Svoboda T.: Terapeutická selhání – lze zjistit, proč se někdy vůbec nic nedaří?(15 min)
6. Korunková H.: Kazuistické zajímavosti(20 min)
7. Diskuze, individuální dotazy z pléna(10 min)

Cca 15.00 hod ukončení akce: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA